Vừa qua, ông David John Whiteahead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin đã được Hiệp hội các Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (Auscham) bầu làm thành viên Ban Giám đốc Auscham – Chi nhánh Hà Nội.

Bên cạnh vai trò Giám đốc Auscham Hà Nội, ông David đồng thời cũng là đại diện cho Auscham trong Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam (VBF); giữ vai trò đồng chủ trì trong Hội đồng Kinh doanh Việt Nam – Australia (Vietnam – Australia Business Council).

Chủ tịch Mavin là thành viên Ban Giám đốc Auscham Việt Nam từ năm 2005, từng giữ các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch, Giám đốc Auscham Hà Nội. Ông đồng thời là Trưởng nhóm công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp của VBF, đã và đang đại diện cho Auscham tham gia phát biểu, thuyết trình tại rất nhiều Hội thảo, Hội nghị trong và ngoài nước. Ông David có mối quan hệ chặt chẽ với Đại sứ Quán Úc, Lãnh sự quán Úc cũng như có mối quan hệ tốt với tất cả các Hiệp hội như AmCham, BBGV và EuroCham…