Hệ thống ăn tự động cho gà
The Woods

Hệ thống ăn tự động cho gà

Automatic feeding system for chickens

Xuất xứ: Châu Âu hoặc TQ

Origin: Europe or China