Xe truyền tải cám
The Woods

Máy xử lý xác động vật

Animal body handling machine

- Kích thước L4955*W1600*H1730

  - Chất liệu: Inox 304

  - Vít tải inox Ø 200 L1000, P=1.5kw, 1445V/P

  - Cơ chế hoạt động: Cắt, đập và sấy

  - Công suất xử lý: 1.200 kg/48 h

- Size L4955 * W1600 * H1730

- Material: 304 stainless steel

- Stainless steel screw conveyor Ø 200 L1000, P = 1.5kw, 1445V / P

- Mechanism of action: Cutting, beating and drying

- Handling capacity: 1,200 kg / 48 h