Tủ điều khiển động lực
The Woods

Tủ điều khiển động lực hoặc tủ điều khiển biến tần

Dynamic control cabinet or inverter control cabinet

Dùng cho hệ thống quạt làm mát các chuồng nuôi heo, gà, vịt

Sản xuất và lắp rắp bởi Mavinex.

Used for cooling system of pigsty, chicken and duck breeding facilities

Manufactured and assembled by Mavinex.