aaa
The Woods

Hệ thống silo và truyền tải cám cho chuồng heo bầu và heo đẻ

Hệ thống silo và truyền tải cám cho chuồng heo bầu và heo đẻ

(Phương án xả cám tới đầu chuồng)

Bao gồm:

- Silo Composite dung tích 7,5 tấn (3 chân, có cần mở lắp)

- 03 Loadcell SQB - 5T

- 01 Đầu cân W 100 – (Laumas Italia)

- 01 Motor giảm tốc loại 0,75 kw.

- Hệ thống truyền tải cám: 6-8 m.

- Tủ điều khiển

- Phụ kiện lắp đặt

(Plan to discharge bran to the end of the barn)

Include:

  - Composite silo with capacity of 7.5 tons (3 legs, needing to open and install)

  - 03 Loadcell SQB - 5T

  - 01 W 100 scale head - (Laumas Italia)

  - 01 Gear motor type of 0.75 kw.

  - Bran transmission system: 6-8 m.

  - Control cabinet

  - Installation accessories