Xe truyền tải cám
Xe truyền tải cám
Xe truyền tải cám
Xe truyền tải cám
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods

Hệ thống silo và truyền tải cám cho chuồng heo cai

Silo system and bran transmission for pigsty

[Phương án xả cám vào tận máng ăn]

Bao gồm:

- Silo Composite dung tích 7,5 tấn (3 chân, có cần mở nắp)

- 03 Loadcell SQB - 5T

- 01 Đầu cân W 100 - (Laumas Italia)

- 01 Cảm biến Dol - xuất xứ Đan Mạch

- 10 Máng ăn 8 ngăn dạng vuông (2 bên) bằng inox 304, dày 1,5mm, kích thước (DxRxC): 150 x 54 x       78 cm có núm ướt cám, với sức chứa 150 kg.

- Hệ thống truyền tải cám dài 55 - 60 m.

- Tủ điều khiển.

- Phụ kiện lắp đặt.

[Phương án xả cám vào tận máng ăn]

Bao gồm:

- Silo Composite dung tích 7,5 tấn (3 chân, có cần mở nắp)

- 03 Loadcell SQB - 5T

- 01 Đầu cân W 100 - (Laumas Italia)

- 01 Cảm biến Dol - xuất xứ Đan Mạch

- 10 Máng ăn 8 ngăn dạng vuông (2 bên) bằng inox 304, dày 1,5mm, kích thước (DxRxC): 150 x 54 x       78 cm có núm ướt cám, với sức chứa 150 kg.

- Hệ thống truyền tải cám dài 55 - 60 m.

- Tủ điều khiển.

- Phụ kiện lắp đặt.