Máng ăn cho heo cai Maxi
The Woods

Máng ăn cho heo cai Maxi

Feeder for Maxi's pig

Hoper Pan

Trọng lương heo: 6-14 kg

Số ô ăn: 10 ô

Dung tích: 30 lít

Đường kính máng 42,5 cm

Chất liệu nhựa: PP + inox

Có nấc điều chỉnh thức ăn

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Hoper Pan

Pig weight: 6-14 kg

Number of cells to eat: 10 cells

Capacity: 30 liters

Trunk diameter 42.5 cm

Plastic material: PP + stainless steel

There are steps to adjust the food

Origin: Spain