Máng ăn cho heo đẻ (heo bầu)
The Woods

Máng ăn cho heo đẻ (heo bầu)

Troughs for farrowing (gourd pigs)

KT: 315x 355x 21mm

Chất liệu Inox 201, dày 1,2 ly

Xuất xứ: Mavinex

Volume: 315x 355x 21mm

201 stainless steel material, 1.2 mm thick

Origin: Mavinex