The Woods

Máng ăn heo hậu bị (heo thịt) 8 ngăn

Feeder gilt (porker) 8 compartments square format (2 sides)

Máng ăn heo hậu bị (heo thịt) 8 ngăn dạng vuông (2 bên)

Bằng inox 304, dày 1,5mm, kích thước (DxRxC): 150 x 54x 78 cm, có núm ướt cám, nuôi từ 15kg đến xuất chuồng.

Rất phù hợp cho việc áp dụng hệ thống silo và cho ăn tự động

Sức chứa: 150 kg

Xuất xứ: Mavinex

Feeder gilt (porker) 8 compartments square format (2 sides) 

304 stainless steel, 1.5mm thick, size (LxWxH): 150 x 54x 78 cm, with wet bran knob, raised from 15kg to market.

Very suitable for the application of silo system and automatic feeding

Capacity: 150 kg

Origin: Mavinex