Máng heo tròn bằng inox 201
The Woods

Máng heo tròn bằng inox 201

Round stainless steel pig trough 201

Dùng cho heo thịt, heo hậu bị.

Sức chứa: 75 kg

Kích thước đáy máng 50cm, chiều cao tổng thể 120cm

Vật liệu Inox 201

Xuất xứ: Mavinex

Used for porker, gilts.

Capacity: 75 kg

Size of 50cm trough bottom, overall height 120cm

Stainless steel 201

Origin: Mavinex