Máng tập ăn heo cai
The Woods

Máng tập ăn cho heo cai

Troughs for feeding pigs

Máng tập ăn cho heo cai: KT 240 x 25x 15 cm; với 20 ô.

Chất liệu: Inox 

Xuất xứ: Mavinex

Training trough for weaning pigs: KT 240 x 25x 15 cm; with 20 cells.

Material: Stainless steel

Origin: Mavinex