Núm uống nước cho heo
The Woods

Núm uống nước cho heo

Drinking knob for pigs

Chất liệu inox 304 

Stainless steel 304