Núm uống nước cho heo (mỏ vịt)
The Woods

Núm uống nước cho heo (mỏ vịt)

Drinking knob for pigs (duckbill)

Chất liệu  inox 304

Stainless steel 304