Tấm làm mát Hutek
The Woods

Tấm làm mát Hutek

Hutek cooling pads

KT: cao x rộng x dày: 1800 x 600 x 150mm.

Chiều cao sóng: 7mm, góc sóng: 450. 

Xuất xứ thái Lan.

Size: height x width x thickness: 1800 x 600 x 150mm.

Wave height: 7mm, wave angle: 450.

Made in Thailand.