Hệ thống uống cho vịt Giordano 3
Hệ thống uống cho vịt Giordano
Hệ thống uống cho vịt Giordano 2
Hệ thống uống cho vịt Giordano 4
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods

Hệ thống uống nước tự động cho vịt

Drinking system for ducks Giordano

Xuất xứ: Italia

Origin: Italia