Máng ăn cho vịt
The Woods

Máng ăn cho vịt

Feeding trough for ducks

KT:1.500 x 500 x 679 bằng thép, có thể dùng cho hệ thống ăn tự động.

Xuất xứ: Mavinex

KT: 1,500 x 500 x 679 in steel, can be used for automatic feeding system.

Origin: Mavinex