Sàn nhưa chuyên dụng cho vịt
The Woods

Sàn nhựa chuyên dụng cho vịt

Special plastic flooring for ducks

Kích thước tấm 50 x 100cm; cao 3,6 cm.
- Kích thước lỗ 2,5 x 2 cm, - Khối lượng 1950 gram  +-2%
- Chất liệu: nhựa Polypropylene màu trắng (nhựa nguyên sinh).

Xuất xứ: Mavinex

50 x 100cm sheet size; height 3.6 cm.

- Hole size 2.5 x 2 cm, - Weight 1950 grams + -2%

- Material: white Polypropylene (primary plastic).

Origin: Mavinex