Lồng nuôi cá tròn hdpe 15m
The Woods

Lồng nuôi cá tròn hdpe 15m

Round cage HDPE 15m

- Đường kính lồng: 15 m.

- Chu vi lồng: 47,1

- Ống nổi: HDPE  Ø 250.

- Ống lan can: HDPE Ø 110.

- Ống kết nối: HDPE Ø 125.

- Đai kết nối: đai đôi Ø 250.

- Lưới: 02 lưới

Đường 15 m, chiều cao từ miệng lưới đến đáy lưới 8m, kích thước mắt lưới a = 2.5 cm và 1,5 cm.

Lưới dệt không gút, chất liệu Polyetylen.

Xuất xứ: Mavinex

 

- Cage diameter: 15 m.

- Cage circumference: 47.1

- Floating pipe: HDPE Ø 250.

- Handrail tube: HDPE Ø 110.

- Connecting pipe: HDPE Ø 125.

- Connecting belt: double belt Ø 250.

- Mesh: 02 mesh

Road 15 m, height from mesh mouth to mesh bottom 8m, mesh size a = 2.5 cm and 1.5 cm.

Non-woven mesh, polyethylene material.

Origin: Mavinex