Lồng nuôi cá tròn HDPE 20m
The Woods

Lồng nuôi cá tròn HDPE 20m

Round cage HDPE 20m

-  Đường kính lồng: 20 m.

 - Chu vi lồng: 64,2

 - Độ sâu lưới: 8m.

 -  Ống nổi: HDPE  Ø 250.

 - Ống lan can: HDPE Ø 110.

 - Ống kết nối: HDPE Ø 125.

 - Đai kết nối: Đai đôi Ø 250.

 - Lưới: 02 lưới

  Đường kính 20 m, cao từ miệng lưới đến đáy lưới 8m, kích thước mắt lưới a = 2.5 cm và 1,5 cm.

Lưới dệt không gút, chất liệu Polyetylen

Xuất xứ: Mavinex

- Cage diameter: 20 m.

- Perimeter of cages: 64.2

- Depth depth: 8m.

- Floating pipe: HDPE Ø 250.

- Handrail tube: HDPE Ø 110.

- Connecting pipe: HDPE Ø 125.

- Connecting belt: Double belt Ø 250.

- Mesh: 02 mesh

- Diameter 20 m, height from the mouth of the mesh to the bottom of 8m, mesh size a = 2.5 cm and 1.5 cm.

Non-woven mesh, polyethylene material

Origin: Mavinex