Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện bằng kim loại;

Tư vấn, quy hoạch xây dựng các dự án nhà máy thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi.

Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị dùng trong ngành chăn nuôi.

Cung cấp và lắp đặt thiết bị dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, Hệ thống điện công nghiệp, Hệ thống phần mềm quản lý nhà máy.

Cung cấp thiết bị chăn nuôi: Khung lồng chuồng; Hệ thống cho ăn, uống tự động; máy ấp nở gà, vịt; lồng nuôi cá tròn HDPE ...)