Trong 02 ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2020, Tập đoàn Mavin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang – tỉnh Gia Lai tổ chức hỗ trợ 20.000 con giống các loại; trong đó: 10.000 con gà, 10.000 con vịt giống.

KBang 12.2020 (15)

Tổng giá trị hỗ trợ của Tập đoàn Mavin dành cho huyện Kbang lên tới 400 triệu đồng, được phân bổ cho gần 380 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc xã Đông, Nghĩa An, Lơ Ku, Tơ Tung, Đăk Hlơ, Kông Bờ La, thị trấn Kbang, Sơ Pai, Sơn Lang, Đak Smar, Krong, Đak Rong và Kon Pne. Theo đó, mỗi hộ được nhận hỗ trợ  50 con giống.

Chương trình tặng con giống từ Mavin sẽ góp phần tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở các xã, thị trấn phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, đồng hành cùng huyện Kbang thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.