Bản tin nội bộ MyMavin phiên bản Online được phát hành 2 tháng/lần, cập nhật cho Maviners các thông tin mới nhất của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên.
Hơn cả là một kênh truyền thông nội bộ, MyMavin cũng sẽ nhận sứ mệnh lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, với ước mong kết nối và lan tỏa niềm tự hào tới từng thành viên Mavin. 

Xin mời click vào ảnh bên dưới để đọc các số Bản tin (chọn view toàn màn hình để hiển thị tốt nhất):